Drustvena Odgovornost Finansijskih Institucija Kao Dio Marketing Mekas Essay

Drustvena Odgovornost Finansijskih Institucija Kao Dio Marketing Mekas

Ekonomski fakultet u Sarajevu Master studij Marketing finansijskih usluga

DRUŠTVENA ODGOVORNOST FINANSIJSKIH INSTITUCIJA KAO DIO PROMOTING MIKSA

Example: Međunarodni primjeri saradnje finansijskih institucija social fear UNICEF-om

Mentori Prof. dr . Nenad Brkić Doc. dr . Kemal Kozarić

Student

Nela Kačmarčik

Sadržaj

1 . 2 . 3. 4. 5.

Uvod.................................................................................................................................................... 3 Uloga marketinga u finansijskim institucijama................................................................................... 4 Društvena odgovornost kao dio promoting miksa............................................................................... your five Odabir UNICEF-a kao strateškog partnera......................................................................................... 6 Primjeri u meĎunarodnoj praksi.......................................................................................................... 6 a) Barcley's – Gradimo budućnost za mlade........................................................................................ 6 b) FTSE – Indeks Londonske berze za dobrobit djece FTSE4Good................................................ eight Diners Golf club International – Kartica za dječiji osmijeh.............................................................. 10 c) ING – Šanse za djecu....................................................................................................................... being unfaithful d)

six. Zaključak............................................................................................................................................... 11 7. Izvori i literatura................................................................................................................................... 12

1 . Uvod

Ovaj rad predstavlja ilustraciju teze da jou društvena odgovornost preduzeća 1 od komponenti marketing buk?ius u finansijskim institucijama. Kroz rad aprendi vide ilustracije tvrdnje ag je svjesnost o odgovornosti od presudnog značaja za izgradnju povjerenja meĎu klijentima, zaposlenicima we poslovnim partnerima.

Budući de uma je finansijski sistem zasnovan upravo mhh povjerenju, osjećaju sigurnosti, a da su zaposlenici osnovna prednost uspješnih kompanija, tako je we kroz navedene slučajeve iz meĎunarodne prakse vidljivo de uma dobrotvorne akcije predstavljaju odličan poslovni potez.

U prilog tezi govori i činjenica da je većina opisanih društveno odgovornih aktivnosti uveliko prevazišla dobrotvorne akcije i actually da beweggrund za angažman finansijskih institucija nije samo iskazivanje humanitarnog otklona, nego logičan poslovni potez koji za cilj ima gradnju buduće potrošačke baze, we jačanje povjerenja i sa budućim poslovnim partnerima.

Saradnja sa UNICEF-om odabrana je za ilustraciju ovih tvrdnji upravo zbog činjenice ag se izvodi o meĎunarodnoj organizaciji čiji cilj u razvoj, unapreĎenje standarda ljudskih prava u poslovanju za dobrobit djece i njihovih porodica, u skladu social fear mandatom koji je ovoj organizaciji dodijelila Skupština Ujedinjenih nacija.

2 . Uloga oglasevanja u finansijskim institucijama

„Marketing je pitanje analiziranja potreba i želja potrošača my spouse and i njihovo zadovoljavanje putem željenih proizvoda. To pruža satisfakciju, što u suštinski važan element koji su potrošači spremni ag plate. Taj proces je pod očiglednim uticajem kupovne moće potrošača i fleksibilnosti i inovativnog razmišljanja snabdjevača... Marketing u način mišljenja. To u metodologija, koja je zbilja veoma korisna, ali eine samo u bankarstvu, ne samo u poslovnom životu, već i actually u našem svakodnevnom životu. " 1 Prema Christine T. Ennew and Nigel Waite, razumijevanje važnosti uloge marketinga u voĎenju kontinuiranih odnosa social fear potrošačima zahtijeva drugačiji pristup korištenju marketing miksa u odnosu em onaj koji podrazumijeva de uma je privlačenje potrošača osnovna svrha marketinga. 2 Ovi autori primjećuju da jou je...